La raó de mibracodeweimar.com

 

Mibracodeweimar neix amb l'ànim d'informar a aquells que volen tenir un Braco de Weimar, o altrament conegut com a Weimaraner, sobre aquesta espectacular raça.

 

Tradicionalment essent emprat com a gos de caça podem a poc a poc anar apreciant aquesta raça pels carrers de les grans ciutats.

 

Però, és adeqüada per a tothom aquesta raça?

A l'hora de pensar en "ampliar" la familia és important pensar en si el nou membre és adequat per a les seves característiques i temperament, i també si nosaltres, amb la nostra dedicació, temps i espai li podem oferir una bona nova llar.

 

Veiem, doncs, les característiques i una mica de la història d'aquesta raça.


Weimaraners a Instagram